McDonald's Narovinu Tour

Zásady ochrany osobních údajů

V rámci našeho projektu Na rovinu tour jste nám poskytly své osobní údaje. Níže se dočtete, za jakých podmínek Vaše osobní údaje zpracováváme a jaká jsou Vaše práva.

Kdo je správcem osobních údajů?

Reklamní společnost McDonald´s s.r.o., IČ: 27402355, se sídlem Praha 5, Řevnická 170/4, PSČ 155 21.

Jaké údaje zpracováváme?

Jméno, příjmení, datum narození a fotografie pořízená s Vaším souhlasem ve fotokoutku.

Za jakým účelem Vaše údaje zpracováváme?

Vaše fotografie vystavujeme na webových stránkách www.narovinutour.cz, které zachycuje dění okolo Na rovinu tour.

Jméno, příjmení a datum narození jsou použity pouze k prokázání udělení Vašeho souhlasu se zveřejněním fotografie.

Komu můžeme Vaše údaje předávat?

Vaše údaje můžeme předávat našim dodavatelům (zpracovatelům) spolupracujícím při organizaci Na rovinu tour, zejména společnosti McDonald´s ČR spol. s r.o. a up brand activation, s.r.o.

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme?

Souhlas s vystavením fotografie a tím i uchováním Vašich identifikačních údajů jste udělili na dobu neurčitou s možností souhlas odvolat (viz níže), na základě čehož bude Vaše fotografie z webových stránek odstraněna.

Jaká jsou Vaše práva?

Při splnění zákonných podmínek máte zejména právo na informace a přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Pro uplatnění svých práv můžete kontaktovat naši společnost na emailové adrese fotokoutek@narovinutour.cz nebo dpo@cz.mcd.com, nebo písemně na výše uvedené adrese.